דפים באתר "רצון יהודה" הישן שנפרצו על ידי פצחנים ('האקרים') מחבלים

דפים באתר "רצון יהודה" הישן שנפרצו על ידי פצחנים ('האקרים') מחבלים

 להלן דוגמאות לדפים באתר הישן שנפרצו על ידי פצחנים ('האקרים') פלסטינים, הראשון במקום סיכום הלכות מליחה... והשני במקום דף הבית...

הלכות מליחה האקרים פלשתינים

פצחנים פלסטינים