שיעורי הרב אורי רדמן שליט"א

שיעורי הרב אורי רדמן שליט"א

 

 

שיעורי הרב רדמן שליט"א:

 (ברוב הקישורים שלהלן יש גם דפי מקורות)

חדש! שמיטה תשפ"ב (וידאו וגם אודיו)

שבת א (בישול אחר בישול, בישול אחר אפיה, בישול בחמה ותולדות חמה)

שבת ב (159 שיעורי אודיו)

זמן רבנו תם (וידאו)

יום טוב (אודיו)

פסח (אודיו)

 

תפילה וברכות (אודיו ודפי מקורות)

 

מבוא להלכות בשר וחלב (אודיו)

איסור והיתר (104 שיעורי אודיו)

נידה - בעלי בתים (80 שיעורי אודיו)

דבר חריף (סימן צו, אודיו)

תערובות (מבוא, טעם כעיקר, תולעים, בריה, עכבר, קפילא, חומצת לימון, ביטול איסור, דבר שיש לו מתירים, כבוש כמבושל)

מליחה (מבוא, מליחה, דם, כבד)

חלב נכרי (אודיו)

טבילת כלים (אודיו)

 

מזוזה (אודיו)

ציצית ותכלת (7 שיעורי אודיו, אחד מהם גם בוידאו)

 

חופה וקידושין (וידאו)

חופה וקידושין (אודיו)

מקוואות 

גיור (וידאו)

גיור (אודיו)

רפואה (אודיו)

שמחות (אבלות) (אודיו)

שמיטה (וידאו)

שמיטה (אודיו)

הקפדה על מנהגי אבות

הר הבית (אודיו)

 הלכות מלחמה(וידאו)