בית הדין לממונות

בית הדין לממונות

ברצון יהודה פועל בית דין לממונות בנשיאות ראש הכולל הרב יהונתן בלס שליט"א. 

להגשת תביעות ותיאום דיונים נא להתקשר לטלפון 077-2158215

בית הדין הינו חלק מרשת בתי הדין "גזית" ארץ חמדה.

לרשת בתי הדין הנהלה ציבורית רחבה הכוללת מנהיגות מכובדת של ראשי קהילות, עורכי דין ואנשי עסקים. תפקידה להבטיח את הסטנדרטים הגבוהים ואיכות השירות.

המדיניות ההלכתית בה נוקטים בתי הדין נקבעת על ידי ההנהלה התורנית שלו, הכוללת דיינים רבנים וראשי ישיבות המייצגים את עולם התורה בארץ ובתפוצות. 
הבנה מעמיקה של עקרונות דין התורה היא הערובה הראשונה במעלה להכרעה צודקת ויעילה של כל סכסוך. 

בתחומים רבים יש למנהג המדינה משמעות הלכתית. בית הדין יפעל מתוך מודעות מלאה למנהג המדינה תוך בחינת ההשלכות ההלכתיות שלו. יועצים משפטיים ומומחים אחרים מהשורה הראשונה עומדים לצד בית הדין על מנת שיוכל לבצע  את משימתו בצורה הטובה ביותר. עם זאת, גורמים אלו אינם מתערבים בפעילות בית הדין ובהכרעותיו.

בהסכם הבוררות עליו חותמים הצדדים לסכסוך, מסמיכים הצדדים את בית הדין לחייב תשלום עבור נזקים עקיפים וכן בתשלומי הוצאות משפט, על פי שיקול דעתו. כמו כן הוסדר באופן ברור מעמדה של חברה בע"מ.

 

האווירה בבית הדין – פיזית ומנהלית כאחד – היא אווירה מקצועית ומכובדת. בכל עת, ינהל בית הדין את ענייניו באופן שישקף את מטרתו – שירות לציבור.

סדרי הדין – לבתי הדין סדרי דין אשר ממומשים בהקפדה. סדרי הדין נערכו על ידי וועדת ההיגוי, וקיבלו את אישורן של הוועדה ההלכתית והמקצועית.
ועדת ההיגוי קבעה גם כללי אתיקה לדייני בית הדין אשר גם הם מבטאים את הסטנדרטים הגבוהים בהם עומד בית הדין. 

שקיפות – פסקי בית הדין מנומקים ובהירים. מבחר מפסקי בתי הדין יפורסם ויופץ כדי להביא לפני הציבור את יסודות ההלכה והמשפט עליהם מבוססת עבודת בתי הדין. פסקים אלה יהוו דוגמה לפתרונות שבית הדין נתן לבעיות הזמן והשעה בתחום זה.

ערכאת ערעור – כחלק מתפיסת האיכות והשקיפות, קיימת ערכאת ערעור פנימית, אשר במקרים מסויימים תבחן מחדש את הכרעת הדין. 

 

אנו מייחלים לכך שנזכה ובית הדין יהווה נדבך נוסף בהתגשמות חלום הנביאים לבנינה של ירושלים וגאולתם של ישראל:

"ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" (ישעיה א', כז')